ชุมชนงานศิลปะออนไลน์ แห่แบนภาพศิลปะ AI

ชุมชนงานศิลปะออนไลน์ แห่แบนภาพศิลปะ AI

ขอบคุณภาพจาก arstechnica.com

   ชุมชนงานศิลปะออนไลน์ เช่น Newgrounds, Inkblot Art, และ Fur Affinity แบน ภาพศิลปะ AI อย่าง Midjourney, Stable Diffusion หรือ DALL-E 

อย่าง Fur Affinity ประกาศว่าไม่อนุญาตให้โพสต์ ภาพศิลปะ AI เพราะ “ไม่มีคุณค่าทางศิลปะ” (lacked artistic merit) ส่วน Newgrounds ได้ออกแนวทางใหม่ที่ไม่อนุญาตให้สร้างภาพใหม่จากผู้ให้บริการวาดภาพจาก AI รุ่นใหม่ ๆ ที่รวมถึง Midjourney, DALL-E และ Craiyon รวมถึงเว็บไซต์อย่าง ArtBreeder นอกจากนี้ InkBlot แพลตฟอร์มงานศิลปะที่ได้รับการสนับสนุนจาก แหล่งระดมทุน Kickstarter ก็ไม่ยอมรับงานศิลปะที่สร้างจาก AI ด้วยเช่นกัน

การที่ให้ AI สังเคราะห์ภาพที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย เช่น Midjourney และ Stable Diffusion ได้เกิดการต่อล้อต่อเถียงกันอย่างเข้มข้นระหว่างศิลปินที่มองว่างานศิลปะที่ใช้ AI ช่วยเป็นการขโมย

ศิลปะ AI ทำให้ชุมชนศิลปะออนไลน์กำลังเผชิญกับปัญหาอย่างร้ายแรง โดยศิลปะ AI สามารถสร้างผลงานได้เร็วกว่ามนุษย์

Lexica ได้ตรวจสอบรูปภาพจากของ Stable Diffusion ใน Discord ที่มีรูปภาพมากกว่า 10 ล้านภาพ

ถ้าจะตรวจทุกอย่างในนั้นอาจใช้เวลาตลอดชีวิต ซึ่งเป็นคลังภาพที่สร้างโดยกลุ่มผู้ทดสอบเบต้ากลุ่มที่มีทั่วโลก ถ้าไม่ตรวจสอบ ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นภาพที่รังสรรค์ขึ้นมาเองหรือ ทาง AI 

ทำให้ความคิดเห็นของศิลปินแตกออกเป็น 2 ฝั่ง ผู้ที่ยอมรับ AI จะมอง AI ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างหนึ่ง ขณะที่ศิลปินที่ไม่ยอมรับ AI มองว่า AI เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานจากผลงานที่มีอยู่แล้วที่มนุษย์เป็นผู้สร้างหรือมาจากเว็บไซต์จัดแสดงงานศิลปะ ฉะนั้นภาพที่ AI สร้างขึ้นจึงเหมือนเป็นการเอาภาพของศิลปินหลาย ๆ คนมาผสมผสานให้กลายเป็นภาพใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากศิลปินเจ้าของผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน

โดยเราต้องรอลุ้นกันครับว่า ทางเบื้องบนจะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับงานศิลปะ AI: ให้รวมกัน แยกกันหรือแบนทั้งหมด 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH