สุดยอด เครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชากรได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก การกระจายวัคซีนสู่ประชาชนจึงเป็นเหตุสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อควบคุมการติดเชื้อไวรัสนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึง คิดค้น พัฒนา เครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ (Automated Vaccine) ให้ทั้งความแม่นยำในการแบ่งวัคซีน ช่วยเพิ่มปริมาณผู้รับวัคซีนได้อีก 20 % และแบ่งเบาความเหนื่อยล้าของบุคลากรการแพทย์ ทาง TOMITECH จึงอยากจะกระจายข่าวความสุดยอดของการพัฒนาเครื่องมือตรงนี้ให้เพื่อนๆได้รู้กัน

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ “แอสตราเซเนกา” เป็นวัคซีนหลักของประเทศ แอสตราเซนเนกาเป็นวัคซีนประเภท multiple dose คือหนึ่งขวดบรรจุ 10 โดส หรือฉีดได้ 10 คน แต่ทางผู้ผลิตวัตซีนได้เพิ่มปริมาณให้เป็น 13 โดสในแต่ละขวด ทางกระทรวงสาธารณะสุขจึงได้มีการจัดฝึกบุคลากรการแพทย์จากสถาบันบำราศทดลองดูดให้ได้มากกว่า 10 โดส ซึ่งบางครั้งก็ได้ 11-12 โดส
ไม่แน่นอน ทำให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เล็งเห็นว่าสามารใช้เครื่องจักรแทนมนุษย์ได้ จึงประดิษฐ์ เครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ ทั้งมีความแม่นยำ และช่วยลดภาระบุคลากรการแพทย์ได้

โดยการทำงานของตัวเครื่องนั้น จะแบ่งบรรจุวัคซีนลงเข็มฉีดยาตามจำนวนที่กำหนดไว้ คือ
0.5 มิลลิลิตร เท่ากันทั้ง 12 หลอด และมีการเปลี่ยนตัวเข็มและกระบอกไซริงค์ทุกครั้ง สะดาด ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเตรียมเข็มฉีดยาวางไว้บนแท่นจำนวน 12 หลอด จากนั้นนำขวดวัคซีนวางไว้ในจุดที่กำหนด ตัวเครื่องจะดูดวัคซีนออกมาจนหมดขวดโดยใช้หัวดูดสุญญากาศ ผ่านหลักการดูดของเหลว โดยมี Air Cushion ทำให้วัคซีนไม่สัมผัสกับหัวดูดโดยตรง

ขอบคุณภาพจาก Hfocus เจาะลึกสุขภาพ

ทั้งนี้ตัวเครื่องทำงานบนสายพาน ทำให้แบ่งบรรจุวัคซีนมีความต่อเนื่อง แม่นยำ และรวดเร็ว โดยใช้เวลาประมาณ 4 นาที จากนั้นปิดหลอดด้วยเข็มฉีดยา และนำมาเก็บใส่ถาดบรรจุวัคซีนเพื่อนำไปใช้ฉีดต่อไป เพิ่มโอกาสให้ผู้รับฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น 20% ในหนึ่งวันสามารถเพิ่มการฉีดได้ถึง 1,700 โดส

ขอบคุณภาพจาก Chula

Reference : Chula