Biometrics เทคโนโลยีที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล

Biometrics เทคโนโลยีที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล

Biometrics เทคโนลียีที่จะเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตน พิสูจน์ผู้ใช้โดยใช้เทคนิคการแปรค่าเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล ทั้งกายภาพหรือพฤติกรรม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ถูกพัฒนาไปไกล การเก็บรักษาข้อมูล ความปลอดภัยให้กับข้อมูล ต่างๆ ถูกนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย ยังรวมไปถึง ระบบไบโอเมตริกซ์ ที่จะเป็นตัวช่วยให้กับผู้ใช้งาน ไบโอเมตริกซ์ คือ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตน ตรวจพิสูจน์ผู้ใช้ โดยใช้เทคนิคการแปรค่าเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล ยังสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เส้นเลือดในฝ่ามือ ฝ่ามือ จอตา ม่านตา ใบหน้า DNA และกลิ่น เป็นต้น และลักษณะทางพฤติกรรม เช่น เสียง ลายเซ็น และการพิมพ์ มาทำการเปรียบเทียบวิเคราะห์หาความแตกต่าง ในการระบุตัวบุคคลนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จึงทำให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ อีกทั้งสะดวก รวดเร็วต่อการใช้งาน ซึ่งการใช้ไอโอเมตริกซ์ ไม่จำเป็นต้องใช้บัตร หรือการใช้ความจำในการจำรหัสผ่าน สามารถป้องกันการสูญหายของบัตรผ่านได้ และไบโอเมตริกซ์ ยากต่อการปลอมแปลง หรือการลักลอบนำไปใช้

ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาระบบ ไบโอเมตริกซ์ ให้มีความแม่นยำมากขึ้น และนำใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน เช่น การนำลายนิ้วมือมาพิสูจน์หลักฐานในวงการตำรวจ การใช้ Digital Signature ในการทำธุรกรรม หรือ การเปิดบัญชีธนาคารผ่านการจดจำใบหน้าก็สามารถทำได้แล้ว

คุณสมบัติของระบบ Biometrics

 • สามารถตรวจจับใบหน้าและบันทึกเป็นข้อมูลเทมเพลตได้
 • สามารถค้นหาเปรียบเทียบข้อมูลใบหน้าได้
 • สามารถอ่านม่านตาและบันทึกข้อมูลเป็นเทมเพลตได้
 • สามารถค้นหาเปรียบเทียบม่านตาได้
 • สามารถอ่านลายนิ้วมือและบันทึกเป็นเทมเพลตได้ 10 นิ้ว
 • สามารถค้นหาเปรียบเทียบลายนิ้วมือได้
 • สามารถผูกข้อมูลบุคคลโดยอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนนำมาผูกข้อมูลกับใบหน้า ดวงตา ลายนิ้วมือ ข้อมูลพาสปอต รูปภาพที่ถอดจากเครื่องอ่านพาสปอตสามารถนำมาเปรียบเทียบใบหน้าได้
 • สามารถตั้งค่าเป็นบุคคลเฝ้าระวังได้
 • สามารถตรวจค้นบุคคลเฝ้าระวังจากภาพใบหน้าได้
 • สามารถตรวจค้นบุคคลเฝ้าระวังจากภาพลายนิ้วมือได้
 • สามารถตั้งค่าเป็นบุคคลต้องสงสัยได้
 • สามารถตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยจากภาพใบหน้าได้
 • สามารถตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยจากภาพลายนิ้วมือได้
 • สามารถเชื่อมโยง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้
 • สามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมและสั่งการได้
 • สามารถประยุกต์กับระบบต่างๆได้หลากหลาย เช่น ระบบ e4C ,smart city

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH