Bitcoin Dominance การคำนวณสัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาด

Bitcoin Dominance การคำนวณสัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาด

Bitcoin Dominance การคำนวณอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin (BTC) หรือการเอาราคาของ BTC คูณด้วยจำนวนเหรียญทั้งหมดของ BTC ที่อยู่ในตลาด

Bitcoin Dominance หรือ BTC.D เป็นการคำนวณอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin (BTC) หรือการเอาราคาของ BTC คูณด้วยจำนวนเหรียญทั้งหมดของ BTC ที่อยู่ในตลาด Market Capitalization หรือเรียกย่อๆว่า Market Cap ยังบ่งบอกถึงเม็ดเงินลงทุนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นของเงินลงทุนทั้งหมดในตลาดคริปโต

โดยใช้การคำนวณจากราคาตลาดของสินทรัพย์นั้น คูณด้วยจำนวนของสินทรัพย์นั้น  โดยส่วนใหญ่เราจะแบ่งประเภทของเหรียญเป็น Bitcoin และ เหรียญทางเลือก หรือ Alternative Coin (AltCoin, ALT) เช่น Ethereum, Soluna, Binance เป็นต้น

ซึ่งแนวโน้มของ BTC.D บอกได้ถึง การไหลของปริมาณเงินในตลาดโดยรวม หาก BTC.D มีแนวโน้มขาลงนั่น อาจะเปลี่ยนจากการที่ถือครองบิตคอยน์ จะเปลี่ยนไปถือ AltCoin มากขึ้น

การปรับขึ้นหรือลงของ BTC.D มองได้เป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของราคา Bitcoin, การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของราคาและปริมาณเหรียญ Altcoin, อัตราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของ Bitcoin และ Altcoin ไม่เท่ากัน ถึงอย่างไรการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Market Cap ในคริปโต อาจยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละเหรียญ

ดังนั้น หาก บิตคอยน์ มีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลง อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของคริปโต และมุมมองของนักลงทุนได้

ซึ่งประโยชน์ของการดู BTC.D คือ ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของเม็ดเงินลงทุนในตลาดคริปโตและเปรียบเทียบแนวโน้มเม็ดเงินลงทุนใน บิตคอยน์ และ Altcoin นั่นเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH