Digital Disruption ผลของการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคต

Digital Disruption ผลของการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคต

Digital Disruption ผลจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจ หรือ การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป

Digital Disruption คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งผลจากการที่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจ หรือการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจบางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนตามได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแทนที่ของธุรกิจใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายภาพดิจิทัลมาแทนกล้องฟิล์ม จากโทรทัศน์เปลี่ยนมาเป็น Youtube หรือ TV Streaming Shopee, Alibaba, AMAZON ที่เข้ามาแทนที่ร้านค้าหรือตลาดขายสินค้าต่างๆ เป็นต้น

ในด้านทางธุรกิจอาจมองได้ว่า ดิจิทัล ดิสรัปชัน คือ ผู้ร้ายที่มาทำลายธุรกิจก็อาจจะไม่ถูกขนาดนั้น แต่สามารถมองอีกแง่มุมหนึ่งได้ว่า ดิจิทัล ดิสรัปชัน คือ การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของธุรกิจที่จะต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันโลก เช่น การเข้ามาของอีเมล อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ทำให้การส่งจดหมายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จึงดูเหมือนว่าเป็นการทำลายธุรกิจไปรษณีย์และการส่งจดหมาย แต่ถ้ามองในมุมกลับกัน การเข้ามาของอินเทอร์เน็ต ให้มีการสั่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์และส่งทางพัสดุมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสและความท้าทายของผู้ที่ทำธุรกิจรับส่งพัสุดและไปรษณีย์เช่นเดียวกัน

ควรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คือการติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงโอกาสในธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนก่อน เตรียมตัวก่อน ผลลัพธ์ที่ได้จะย่อมดีกว่า ทำให้รับมือกับ ดิจิทัล ดิสรัปชัน นั่นเอง

ความสำเร็จเมื่อเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีเครื่องการทำ ดังนี้

  • เทคโนโลยี Blockchain  คือ นำมาใช้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล เช่น ทางการแพทย์ การติดตามอุปกรณ์หรือสิ่งของสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ ฯลฯ
  • Social Media คือ หัวใจในการทำการตลาด เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เป็นต้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
  • Chatbot ตัวช่วยสำคัญในการตอบคำถามอัตโนมัติที่ใช้สำหรับองค์กร รวมทั้งให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานที่ต้องการสอบถามสินค้า เช่น การให้บริการ ราคาสินค้า
  • Video Conference การประชุมออนไลน์ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ ช่วยประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการพบปะให้น้อยลง จากเหตุการณ์ COVID-19

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH