Dubai Landmark เมืองแห่งนวัตกรรมไร้คาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ยูอาร์บี (URB) บริษัทสถาปัตยกรรมจากดูไบ มีแผนจัดสร้าง Dubai Landmark ในเขตศูนย์กลางเทคโนโลยี หรือ Urban Tech District แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเขตอัล จัดดาฟ (Al Jaddaf) ในรัฐดูไบ Dubai ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates

ในส่วนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวของเมือง รวมถึงสภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลงการสร้างเมืองที่มีความยั่งยืน จึงเป็นเป้าหมายของดูไบ นี่คือเหตุผลที่มีแผนในการสร้างเมืองอัจฉริยะแห่งนี้ในที่สุด ทาง URB ได้กล่าวไว้

โดยตั้งไว้ว่า Dubai Landmark จะบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากคาร์บอนเป็นศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่นี้ จะถูกพัฒนาบนพื้นที่ครีกไซด์ (Creekside) ของเขตอัล จัดดาฟ (Al Jaddaf) ซึ่งศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งนี้ ทั้งจะเป็นฮับ (Hub) หรือศูนย์กลางให้ ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม (Innovation) และเทคโนโลยีระดับแนวหน้า จากทั่วโลก 

นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีแห่งนี้ยังมี ศูนย์การค้า และสถาบันการศึกษา ด้านเทคโนโลยีในเมือง อีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เอื้อต่อ การระดมทุนเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สำคัญต่อ การพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์

ขอบคุณภาพจาก URB

โดยบาฮารัช บาจีเรียน Baharash Bagherian, CEO of URB, และอดีตสถาปนิกนักวางแผนผังเมืองเผยว่า ด้วยขนาดพื้นที่ 140,000 ตารางเมตร ที่จะสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ศูนย์เทคโนโลยีแห่งนี้จะกลายเป็นย่านเทคโนโลยีในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เป้าหมายระยะยาว ของศูนย์เทคโนโลยีแห่งนี้ จะมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้นำด้านเทคโนโลยี ทั้งยังผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ (New Innovation) เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีสีเขียวแห่งอนาคต และยังมีการให้เงินลงทุนแก่นักประดิษฐ์ และ Start-up ที่มุ่งเป้าจัดการปัญหาสำคัญ ๆ ของโลก เช่น สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพิ่มอัตราการจ้างงานทางด้านเทคโนโลยีกว่า 4,000 ตำแหน่ง

ถึงแม้ว่า จะเป็นแค่โครงการหรือแบบแผน แต่ถ้าเกิดขึ้นได้จริง ทั่วโลกคงจะฮือฮาเลยไม่น้อย และจะเปลี่ยนไปอย่างไร คงต้องติดตามดูต่อไปครับ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH