e-ID ประเทศเกาหลีใต้ กระตุ้นเศรษฐกิจ บนระบบ Blockchain

e-ID ประเทศเกาหลีใต้ กระตุ้นเศรษฐกิจ บนระบบ Blockchain

Biometric face and finger print identification

e-ID ประเทศเกาหลีใต้ ได้นำเอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมุ่งเน้น พัฒนาระบบการยืนยันตัวตน บน Smartphone ที่จะได้รับการปกป้องด้วยเครือข่าย Blockchain สำนักข่าว Bloomberg รายงาน

Digital ID ช่วยให้การยืนยันตัวตนออนไลน์ ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ต้องใช้รูปเอกสารรับรองตัวตนหรือใช้การยืนยันตัวตนแบบข้อความเพื่อใช้ในการ ล็อคอิน แต่จะใช้ pin หรือลายนิ้วมือในการทำ ธุรกรรม โหวตลงคะแนน หรือรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

สิ่งนี้สามารถมอบประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ การเงิน การรักษาพยาบาล ภาษี การคมนาคม และอื่น ๆ เป็นอย่างมาก และอาจทำให้ประชาชน เข้าถึงบริการเหล่านี้ได้เร็วขึ้น” นาย Hwang Seogwon นักเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลีกล่าว

Digital ID มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม GDP ของประเทศได้ถึง 13% และลดค่าใช้จ่ายของบริษัทต่าง ๆ กว่า ล้านล้านดอลลาร์ ตามที่ธนาคารโลกและ McKinsey & Co. กล่าว

McKinsey & Co. บริษัทให้คำแนะนำด้าน การบริหาร ยังได้คาดการณ์ถึง กรณีการใช้ Digital ID ในวงกว้างด้วยว่า จะช่วยประหยัดเวลา ในการทำงานธุรการ ลดการทุจริตในการจ่ายเงินเดือน เพิ่มเครดิตลูกค้า พัฒนาการค้า และเกิดตลาดใหม่ ๆ 

ในแง่ของการยืนยันตัวตน ปัจจุบันเกาหลีใต้ยังคงใช้ บัตรลงทะเบียนตามถิ่นผู้อยู่อาศัย ซึ่งมีความคล้ายคลึง กับบัตรประกันสังคมของ สหรัฐฯ ด้วยแผนการใหม่นี้เกาหลีใต้จะเรียกร้องให้ Application ของหน่วยงานเอกชนรายใหญ่ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อย่างข้อมูล ID เอาไว้ในมือถือ คาดว่า จะเปิดตัว e-ID ประเทศเกาหลีใต้ ภายในปี 2024 โดยมีเป้าหมายคือ การมีผู้ใช้งานแตะ 45 ล้านคนภายใน 2 ปี 

ซึ่งเป็นตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กันไปครับ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH