Electronic Waste คืออะไร

Electronic Waste คืออะไร

Electronic Waste เกิดขึ้นจากการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เกิดขึ้นบ่อยๆทุกๆ ปี ทำให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกทิ้งเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งในแต่ละปี

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ คือ เศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้า ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว มีความล้าสมัย ไม่ได้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานอีกต่อไปแล้ว จะถูกทิ้งเป็นขยะ หรือถูกส่งต่อไปรีไซเคิล ขายต่อให้ร้านรับ

ซื้อของเก่า เพื่อนำไปคัดแยกชิ้นส่วน กำจัดเศษซากของอุปกรณ์ที่เหลือ ซึ่งชิ้นส่วนหลายชิ้นที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ และมีสารประกอบที่เป็นพิษ

สามารถจำแนกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น 10 ประเภท ตามระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรปได้ ดังนี้

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ภายในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กภายในครัวเรือน เช่น เครื่องดูดฝุ่น เตารีด เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องเป่าผม มีดโกนไฟฟ้า
 • อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องสแกนเอกสาร โทรสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคภายในบ้าน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ กล้องถ่ายภาพ เครื่องเล่นดนตรีไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น หลอดไฟประเภทต่าง ๆ
 • เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สว่านไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า จักรเย็บผ้าไฟฟ้า
 • ของเล่นหรืออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องเล่นเกมส์ ลู่วิ่งไฟฟ้า
 • อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
 • เครื่องมือตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น เครื่องตรวจจับควัน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ แผงควบคุมต่างๆ
 • เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น ตู้ ATM เครื่องจำหน่ายเครื่องดื่ม

ปัญหาจาก Electronic Waste

 • ขยะเหล่านั้นมีส่วนประกอบของสารเคมี ทำให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งผลต่อสุขภาพของผู้คัดแยกขยะ หากไม่มีเครื่องมือป้องกันที่เหมาะสม
 • การเผาขยะ ทำให้สารเคมีที่รั่วไหลลงพื้นดิน แหล่งน้ำที่พร้อมจะสะสมผ่านห่วงโซ่อาหารและส่งต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในระบบนิเวศ

ดังนั้น ปัญหาต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ และต้องมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้ก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้งาน รวมไปถึงด้านสุกภาพของผู้คัดแยกขยะด้วยเช่นกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH