Fintech เทคโนโลยีทางการเงิน

Fintech เทคโนโลยีทางการเงิน

Fintech หรือ Financial Technology คือการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเงินในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นสินค้า บริการ การแก้ปัญหาทางการเงิน

ไม่เพียงเท่านั้น ยังรวมถึงเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ทำให้การจัดการ และการเข้าถึงทางการเงินเป็นไปได้ง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งจุดเริ่มต้น จากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมตู้ ATM ที่ช่วยให้คนกดเงินสดได้สะดวก เพียงแค่มีบัตร, บัตรเครดิต, การโอนเงินออนไลน์ เป็นต้น

การทำธุรกรรมและเข้าถึงบริการทางการเงินไม่ถูกจำกัดอยู่กับสถาบันการเงินอีกต่อไป เมื่อเทคโนโลยีเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับความสามารถในการเข้าถึงของบุคคลทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของผู้ใช้ ยังมีช่องทางอีกมากทำให้ธุรกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น จนเป็นกระแสอย่างมากเมื่อเกี่ยวข้องกับ Startup เพราะบริษัทสายเทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมการเงินได้เร็วกกว่าบริษัทการเงินอย่างธนาคาร ที่ต้องมานั่งคิดเทคโนโลยีใหม่ๆ

Fintech แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ คือ

Banking Technology

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบธนาคาร อย่าง Mobile Banking ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ในฟังก์ชันเดียวกับที่ธนาคารดั้งเดิมทำได้ ไม่ว่าจะ เช็คยอดบัญชี โอนเงิน จ่ายบิล และอื่นๆ

Crowdfunding Platforms

แพลตฟอร์มออนไลน์ ตัวกลางในการระดมทุน คือการที่ผู้ประกอบการจะต้องไปขอกู้สินเชื่อจากธนาคาร ก็สามารถระดมทุน จากนักลงทุนหลาย ๆ คนได้ และนักลงทุนเอง ก็สามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว

Cryptocurrency

เงินสกุลดิจิทัล แพลตฟอร์มชนิดหนึ่งในโลกออนไลน์ ซึ่งการใช้งานเหมือนเรามีอีกโลกหนึ่งที่ สามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงเก็งกำไรได้ด้วย โดยสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกที่ถือกำเนิดมาในโลกคือ Bitcoin

Payment

ระบบการใช้จ่ายเงิน คือ ระบบตัวแทนการใช้จ่าย ที่ผู้ใช้ต้องเปิดบัญชีกับทางแพลตฟอร์มจึงจะสามารถใช้งานได้ เช่นระบบ E-Wallet ซึ่งระบบนี้ จะต่างจาก Mobile Banking ตรงที่เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ใช่ธนาคาร และให้บริการเฉพาะการใช้จ่ายเท่านั้น

Enterprise Financial Software

ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร การจัดการทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็น การจัดการบัญชี ระบบจ่ายเงินเดือน-ภาษีและการจัดการพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงสวัสดิการด้านการเงิน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดเวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้งาน

Investment Management

เทคโนโลยีที่จะช่วยจัดการทางด้านลงทุน ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันลงทุนใน Private fund, ทองคำ, กองทุนรวม รวมถึงแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์หุ้น

Insurtech

เทคโนโลยีประกันภัย ประกันชีวิตคือการลงทุนรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งระบบการคำนวณเบี้ยประกันมีความซับซ้อน ผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงอัตราส่วนลดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้เสนอขายประกันชีวิตบริหารจัดการระบบประกันได้ง่ายขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH