Digital content ประเทศไทย เติบโต 7%  

Digital content ประเทศไทย เติบโต 7%  

ขอบคุณภาพจาก Depa

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (Depa) ร่วมกับ สมาคมต่างๆ แถลงผลประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Digital Content ไทย ประจำปี 2564 ที่ผ่านมาโดยพบว่า ภาพรวมขยายตัวเฉลี่ย 7%

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (Depa) ร่วมกับ ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) , สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) , สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (Bangkok ACM SIGGRAPH) และ บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด 

ได้แถลงรายละเอียดอุตสาหกรรมในไทย โดยมีมูลค่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ 42,065 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องไปอีก 3 ปี โดยปีนี้คาดว่าจะเติบโต 12% มูลค่าประมาณ 46,961 ล้านบาท , ปี 2566 จะเติบโตได้ 14% มูลค่าประมาณ 53,729 ล้านบาท และ ปี 2567 เติบโต 14% มูลค่าประมาณ 62,435 ล้านบาท 

อุตสาหกรรมเกม พระเอกของปีที่แล้ว หนึ่งใน Digital Content

อุตสาหกรรมเกมในไทยเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 16% โดยในปี 2564 มีมูลค่ารวมกว่า 37,063 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเติบโตของผู้ให้บริการเกม Mobile แพลตฟอร์มทั้ง iOS และ Android ที่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 22,237 ล้านบาท คิดเป็น 60% ของมูลค่าอุตสาหกรรมเกมปี 2564

ขอบคุณภาพจาก Depa

คนไทยเล่นเกมเยอะ แต่ผลิต-ส่งออกน้อย

จากมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก ผลสำรวจพบว่า ประเทศไทยเรามีสัดส่วนมูลค่าเพียง 0.6% ของมูลค่าทั้งหมด ซึ่งถือว่าน้อยมาก ขณะเดียวกันยังนำเข้าเกมจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ากว่า 36,063 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว ผิดกับการผลิตเกมเล่นเองในประเทศ ที่มีมูลค่าเพียง 633 ล้านบาท และส่งออกเกมไปต่างประเทศได้เพียง 367 ล้านบาท ติดลบถึง 10% 

ทั้งนี้ถ้ามองในมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมในไทยและทิศทางในอนาคต ต้องยอมรับว่า เติบโตแน่นอน แต่เป็นการนำเข้าเกมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการเติบโต จำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนให้เกิดผู้ผลิต และ สร้างเกมภายในประเทศให้มากขึ้น เพราะถือเป็นหนึ่งในประเภท Start up ที่ดี

โดย ดีป้า เริ่มสนับสนุนผู้ประกอบการที่มี Digital Content ไอเดียในการผลิตเกมมากขึ้นในปีนี้ ผ่านการร่วมทุน และการสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และมืออาชีพ แม้จะทำได้ไม่มากในปีนี้ แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมนี้แล้ว

Metaverse ยังไม่มีมูลค่า

ในการแถลงข่าว ยังมีการกล่าวถึงในเชิงแสดงความคิดเห็นในประเด็นโอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์กับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่น GameFi , NFT และ Metaverse เป็นต้น โดยปีนี้เริ่มมีการสำรวจมูลค่าของ GameFi , NFT แล้ว ในหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมเกม แต่ในส่วนของ Metaverse ยังไม่ชัดเจนว่า จะเก็บผลสำรวจอย่างไร และในหมวดหมู่ใด เพราะ Metaverse เป็นได้ทั้ง เกม และ แอนิเมชัน ขณะเดียวกัน ยังไม่พบเอกชนรายใดที่สามารถหารายได้จาก Metaverse ได้อย่างชัดเจน คงต้องรอองค์กรในระดับโลกเริ่มทำการสำรวจ แล้วใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นสารตั้งต้นในการเริ่มสำรวจในไทย

ขอบคุณภาพจาก Depa

ถือว่าเป็นการพัฒนาของวงการดิจิทัลในไทยมากเลยครับ คงต้องรอลุ้นว่ามีเกมอะไรใหม่ๆที่จะมาในอนาคตครับ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH