LINE ALERT โดย LINE Official บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง

LINE ALERT โดย LINE Official บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง

ขอบคุณภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

LINE ประเทศไทยเปิดตัว LINE ALERT บัญชีทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เพื่อให้คนไทยได้เกาะติดสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและทันเวลา นำร่องจับมือ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และกรมอุตุนิยมวิทยาฯ ทำหน้าที่อัปเดตข้อมูลและแจ้งเตือน ตอกย้ำการเป็นพื้นฐานชีวิตดิจิทัล

ดร. พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไลน์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การพัฒนาโปรเจ็กนี้ เป็นบัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เกิดขึ้นด้วยบทบาทของการเป็น Life Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานชีวิตยุคดิจิทัลซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้ในประเทศไทยกว่า 53 ล้านคน โดยมุ่งมั่นที่อยากจะเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ทั่วประเทศไทยในสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี

เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ พายุ ไฟไหม้ น้ำท่วม และแผ่นดินไหวได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา โดยนำร่องจับมือกับ 2 หน่วยงานได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับสิ่งนี้เป็นบัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง โดยมี LINE ประเทศไทยเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มตัวกลางสำหรับสื่อสาร โดยความร่วมมือของ 2 หน่วยงานสำคัญ ซึ่งจะเป็นผู้อัปเดตและนำส่งข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนไปยังประชาชนทั่วประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์มูลเหตุหรือข้อมูลปัจจัยที่อาจทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว ข้อมูลดาวเทียมหรือเรดาร์ตรวจวัดค่าปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น โดยทำการวิเคราะห์ ประเมินกับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยนั้น เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังหน่วยงาน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงโซเชียลมีเดีย 

กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศและปรากฏการณ์ธรรมชาติ พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติของประเทศ สอดรับกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันที่นิยมสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียลและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว      

สำหรับ LINE ALERT คือ บัญชีทางการที่จะทำหน้าที่แจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง ซึ่งประกอบด้วย 6 เมนูหลัก ได้แก่ อัปเดตภัยพิบัติ 5 ระดับ (ปกติ, เฝ้าระวัง, เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงอันตรายสูง และ อันตรายสูงสุด), เช็กพื้นที่เสี่ยง, รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน, โรงพยาบาลใกล้เคียง และวิธีการป้องกันตัวเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ครอบคลุมความต้องการพื้นฐานด้านข้อมูลสำหรับประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติทั้งพายุ ไฟไหม้ น้ำท่วม และแผ่นดินไหว โดยสามารถเพิ่มเพื่อนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพียงค้นหา @linealert หรือ https://lin.ee/l40xtWN

ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆมากๆเลยล่ะครับ เพราะว่านี่เป็นยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็วและง่ายดายครับ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH