Machine Learning สมองของ AI

Machine Learning สมองของ AI

หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI กันอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า AI ก็มีส่วนที่เปรียบเสมือนสมองอยู่ด้วยเช่นกัน เรียกว่า Machine Learning (ML)

Machine Learning (ML) คือ การที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูล เปรียบเสมือนเป็นสมองของ AI (Artificial Intelligence) เหมือนกับว่าเราไปสร้างความฉลาดให้ โดยการเขียนโปรแกรมให้ AI เรียนรู้จากข้อมูล เรียนรู้จากสิ่งที่ส่งเข้าไปกระตุ้น แล้วจดจำเอาไว้เป็นมันสมอง ส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลข หรือ code ที่ส่งต่อไปแสดงผล สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งต้องอาศัยกลไกที่เรียกว่า Algorithm และหนึ่งใน Algorithm ที่ได้รับความนิยมสูง คือ Deep Learning ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย และประยุกต์ใช้ได้หลายลักษณะงาน

ML ถูกแบ่งออกเป็น 3 แบบ

  • Supervised Learning  เป็นการเรียนรู้โดยมี Data มาให้ข้อมูล Data Scientist จึงต้องสร้าง Model ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์รู้จักแยกแยะประเภท เช่นหมาแมว โดยการนำข้อมูลลักษณะ สี ขน ต่างๆ แปลงเป็นภาษาคอมเพื่อให้ได้เรียนรู้และแยกแยะได้นั่นเอง
  • Unsupervised Learning เป็นการสอนเครื่องจักรให้เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ไม่มีการแบ่งกลุ่มหรือระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลไว้ชัดเจน ดังนั้น การเรียนรู้แบบนี้จะต้องหาความสัมพันธ์และแบ่งกลุ่มของข้อมูล ก่อนที่จะสร้างโมเดล การอนุมานขึ้นมาเอง
  • Reinforcement Learning เรียนรู้ตามสภาพและเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม เพื่อได้ รับรางวัล หรือ ส่งตอบแทน มตามที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง ชีวิตประจำกับ ML

  • Apple Siri ที่มี Speech Recognition หรือการฟังเสียงและถอดความ ทำให้เกิด NLP (Natural Language Processing) หรือ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ แต่ด้วยความเป็นไปของภาษาที่เร็วมาก คำใหม่หรือรูปแบบประโยคใหม่ ๆ เกิดขึ้นเร็วมาก การนำ ML มาช่วยในปัจจุบันจึงทำให้ NLP แม่นยำขึ้นและตามทันโลกได้ไวขึ้น
  • Face ID ของ Apple  ใช้ ML เรียนรู้รูปแบบหน้าที่แตกต่างกันมาเยอะมาก และสร้างโมเดลให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ แม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย เปลี่ยนทรงผม ใส่แว่น Face ID ก็ยังคงสามารถตรวจสอบได้
  • Google Assistant ที่สามารถรับคำสั่งด้วยเสียง สามารถรองรับได้หลายสำเนียงพูด
  • ข้อเสนอที่แฝงตัวบน YouTube ใช้ ML ในการประมวลข้อมูลไปกับบริการอื่นของบริษัท เช่น บริการแนะนำวิดีโอที่ผู้ใช้งานอาจจะชอบ ซึ่งระบบจะเรียนรู้จากพฤติกรรมการรับชมของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH