MR (Mixed Reality) สุดยอดการผสมผสานระหว่าง VR และ AR

MR (Mixed Reality) สุดยอดการผสมผสานระหว่าง VR และ AR

MR การผสมผสานกันระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการสร้างการรับรู้แบบใหม่ บนสภาพแวดล้อมต่างๆ แบบ Real Time โดยการจำลองวัตถุ 3 มิติขึ้นมา

ย่อมาจากคำว่า Mixed Reality คือ เทคโนโลยีความเป็นจริงแบบผสม ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน หรือการผสม Virtual Reality (VR) กับ Augmented Reality (AR) เข้าไว้ด้วยกันนั่นเอง เป็นการสร้างการรับรู้แบบใหม่ บนสภาพแวดล้อมต่างๆ แบบ Real Time โดยการจำลองวัตถุ 3 มิติขึ้นมา ตัวอย่างเช่น สร้างสินค้าเสมือนที่เป็นของเล่น 3 มิติ ที่ยังไม่ได้สร้างจริง เป็นต้น จำเป็นต้องมองผ่านอุปกรณ์ Holographic Computing Devices ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับ Mixed Reality ทำหน้าที่ตัวตรวจจับสภาพแวดล้อมเพื่อทำการคำนวณและแสดงผลทันทีตอบสนอง สามารถแสดงผลของภาพเสมือนจริงหรือภาพ Hologram ในรูปแบบ 3 มิติ ได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ

ความต่างของ R,MR, AR หรือ VR

  • Reality (R) คือ โลกแห่งความจริง เป็นโลกที่อยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี อุปกรณ์ใด ๆ  สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
  • Augmented Reality (AR) คือ ความจริงเสริม การเสริมอะไรบางอย่างลงไปในโลกแห่งความจริงโดยใช้เทคโนโลยีบางอย่าง เช่น วางภาพตัวการ์ตูนลงบนโลกจริง ๆ จะมองเห็นได้ผ่านหน้าจออุปกรณ์ เช่น  Pokemon Go
  • Virtual Reality (VR) คือ โลกเสมือน ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด ต้องอาศัยอุปกรณ์ เช่น แว่นตาVR เพื่อให้เห็นโลกเสมือน และยังมีอุปกรณ์ที่ใช้โต้ตอบกับสิ่งของหรือสิ่งแวดล้อมเสมือนนั้นได้
  • Mixed Reality (MR)  คือ ช่วงตรงกลาง เป็นการใช้ “สิ่งของเทียม” มาวางลงใน “โลกจริง” และโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ผ่านแว่นตาแบบเฉพาะ

Mixed Reality ใช้งานอะไรได้บ้าง

  • ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานระยะไกล
  • พัฒนาเป็นเกม
  • พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH