Rebranding เพื่อเข้าสู่โลกแห่ง Digital  

Rebranding เพื่อเข้าสู่โลกแห่ง Digital  

เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล หลายแบรนด์ที่เคยเป็นที่นิยมอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะเดิม จึงต้องมีการ Rebranding เพราะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น กระแสเปลี่ยนไป หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของแบรนด์ ซึ่งรีแบรนด์ดิ้งจะเป็นการสร้าง ปรับเปลี่ยน ภาพลักษณ์ใหม่ๆ

แบรนด์ เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยให้คนจดจำไม่ว่าจะเป็นสินค้า การบริการ ธุรกิจต่างๆ เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรออกสู่สายตาคนในสังคม เพื่อสร้างภาพจำของผู้คนที่พบเห็น มักถูกผูกไว้ชื่อหรือโลโก้ องค์กร หรือสินค้า เช่น ยกตัวอย่างแบรนดิจิทัลสมัยนี้

การ Rebranding จะเป็นการสร้าง ปรับเปลี่ยน ภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ และกระตุ้นให้คนที่เคยรู้จักมีความตื่นตัว หรือฐานของลูกค้าเพิ่มขึ้น

สิ่งที่ควรมีการรีแบรนดิ้ง คือ เมื่อสถานการณ์ของแบรนด์เดิมไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย หรือ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ต้องการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ต้องการเพิ่มศักยภาพของแบรนด์ยิ่งขึ้น เพื่อเปิดตลาดให้กว้างขึ้น เช่น เพิ่มไลน์สินค้า โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง แบรนด์เก่ามักไม่ได้เป็นที่จดจำสำหรับคนรุ่นใหม่ หรือยุคใหม่  มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ไม่แข็งแรงพอที่จะสู้กลับ และการควบกิจการให้ต้องสร้างแบรนด์ใหม่ให้ครอบคลุม จากเหตุข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่ควรรีแบรนดิ้ง เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้น

การรีแบรนดิ้ง ควรทำเป็นระยะตามประเภทของธุรกิจ และสถานะของแบรนด์เดิม เพื่อสร้างสัญลักษณ์ดีๆ ที่ต้องการร่วมสมัยและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการระหว่างรีแบรนด์ ควรศึกษาข้อมูล กระแสสังคม ค่านิยมของคนในสังคมและยุคสมัยให้ดี ไม่ควรปรับทันทีทันใด อาจจะเกิดความเสียหายได้

ตัวอย่างของการรีแบรนดิ้งเพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

บริษัท Facebook เปลี่ยนชื่อใหม่ต้อนรับการเข้าสู่ Metaverse โดยใช้ชื่อใหม่ว่า META ไม่เพียงเท่านั้นยังมีนโยบายหลักของบริษัทจะเปลี่ยนไป จากแต่เดิมที่บอกว่า “Facebook-first” มาเป็น “Metaverse-first” โฟกัสหลักของบริษัทจากนี้จะไม่ใช่โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook อีกต่อไป แต่จะเป็นการมุ่งหน้าผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสร้าง Metaverse ด้วยนั่นเอง

การรีแบรนด์ดิ้งที่ดี ต้องมีผู้นำมีวิสัยทัศน์อย่าง มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ที่คิดว่า Metaverse คือยุคถัดไปของอินเทอร์เน็ต หลังจากนี้โลกของ Metaverse จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ทำให้ผู้คนแม้ว่าจะอยู่คนละที่ แต่ใกล้กันได้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น ในอนาคตคุณจะสามารถเทเลพอร์ต (teleport) ไปนั่งทำงานในออฟฟิศ หรือไปเที่ยวคอนเสิร์ตกับเพื่อนในรูปแบบโฮโลแกรม (hologram) โดยไม่ต้องเดินทาง

นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างของแบรนด์ที่ก้าวสู่ยุคดิจิทัล แต่ก็ต้องมาด้วยความพร้อมของผู้นำและคนในทีมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH