Remote Work การทำงานที่ไหนก็ได้ ตอบโจทย์คนยุคดิจิทัล

Remote Work การทำงานที่ไหนก็ได้ ตอบโจทย์คนยุคดิจิทัล

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานใหม่ ที่ต่างจากรูปแบบเดิม อย่าง Remote Work การปรับตัวในหลายๆ องค์กร เปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้รูปแบบการทำงานต้องเปลี่ยน Remote Work คือ รูปแบบการทำงานรูปแบบหนึ่ง เป็นการทำงานทางไกล ที่ไหนก็ได้ สามารถทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ นอกสำนักงานของบริษัท นิยมกันในกลุ่มของ Digital Nomad เป็นการทำงานแบบไม่จำกัดว่าต้องทำที่ไหน ขอเพียงแค่ให้ได้ผลลัพธ์ เทียบเท่ากับการทำงานที่สำนักงานนั่นเอง เป็นการปรับเปลี่ยนที่ใหม่ไม่ใช่เขิงกายภาพ แต่ยังปรับแนวคิดขององค์กรด้วย เช่น เปลี่ยนจากการนับชั่วโมงตอกบัตรทำงาน สู่การวัดผลในเชิงประสิทธิภาพต่อชิ้นงานแทน

ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจำกัดด้วยความไม่พร้อมของเทคโนโลยี แต่ใยปัจจุบันนั้นการเข้าถึงของเทคโนโลยีนั้นไปไกลอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น Zoom ทำให้ผู้คนสามารถทำงานผ่านทางไกลได้ในทุกที่ทุกเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดี

  • เพิ่มความยืดหยุ่น (Flexible) ในการทำงาน ทั้งการปรับเวลาเข้างาน และวิถีชีวิตที่ต้องไม่เร่งรีบตื่นเช้าเดินทางมาทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลพลอยได้จากความยืดหยุ่นในการทำงาน เมื่อพนักงานไม่ถูกกำหนดในกรอบ การปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน พบกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
  • รองรับการขยายตัวของสำนักงาน การทำงานที่ไหนก็ได้ ทำให้องค์กรสามารถรับคนเข้ามาได้มากขึ้น เนื่องจากจำนวนของพนักงานไม่ถูกจำกัดขนาดของสำนักงาน

ข้อเสีย

  • ช่องว่างในการสื่อสาร แม้ว่าการประชุมผ่านทาง Video Call อาจช่วยให้ความรู้สึกเสมือนจริงได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการพูดคุยกับคนที่นั่งอยู่ใกล้ ๆ ในสถานที่เดียวกัน
  • ขาดแรงจูงใจในการทำงาน เนื่องจากการทำงานแบบนี้ไม่มีใครมาคอยควบคุมหรือกำกับดูแลอย่างเข้มงวด รวมทั้งไม่มีสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนร่วมงานทำงาน จึงมีโอกาสที่พนักงานจะขาดแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • ขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเรื่องทีมเวิร์คและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ลดลง นอกจากนี้ เมื่อพนักงานต้องทำงานทั้งวันโดยไม่ได้พูดคุยกับใครมักจะรู้สึกเหงาและอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH