Small Robot Company พัฒนาหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชด้วยไฟฟ้า

Small Robot Company พัฒนาหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชด้วยไฟฟ้า

การเกษตรยุคใหม่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ล่าสุด Small Robot Company จากอังกฤษ พัฒนาหุ่นยนต์ชื่อว่า ทอม Tom, ดิก Dick และเฮอรี Harry ใช้กำจัดวัชพืชในพื้นที่การเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีและเครื่องจักรขนาดใหญ่ รวมไปถึงสร้างความเสียหายให้กับพืช

ทอม (Tom) เป็นหุ่นยนต์ตัวแรก ของบริษัทและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหุ่นยนต์ทอม (Tom) สามารถกำจัดวัชพืชได้อย่างแม่นยำ โดยมันถูกนำไปทดสอบที่ฟาร์ม 3 แห่ง ในประเทศอังกฤษ สำหรับหุ่นยนต์ดิก (Dick) และเฮอรี (Harry) ยังอยู่ในระหว่าง การทดสอบ

หุ่นยนต์ทอม (Tom) สามารถทำงานกำจัดวัชพืชโดยใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ 20 เฮกตาร์ หรือประมาณ 125 ไร่ ต่อวัน โดยใช้หุ่นยนต์ตัวอื่นทำหน้าที่ปลูกเมล็ดพืชลงสู่พื้นดินที่ได้รับการตรวจเอาไว้แล้ว บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้กล่าวว่าวิธีการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 40% และเป็นการลดใช้สารเคมีลงได้ 95%

เบน สกอร์ต โรบินสัน (Ben Scott-Robinson) ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท สมอล โรบอต คอมพานี (Small Robot Company) อธิบายเพิ่มเติมว่า ปัญหาการใช้สารเคมีถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ ในการทำการเกษตรจากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN Food and Agriculture Organisation) มีการซื้อขาย ยาฆ่าแมลงจำนวน 6 ล้านเมตริกตันทั่วโลกในปี 2019 ที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่า 38 พันล้านดอลลาร์ หรือ 144,700 ล้านบาท ซึ่งเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์จะสามารถเข้ามาลดการใช้สารเคมีลงได้

ปัจจุบันบริษัท สามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 9.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 377 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะสามารถนำหุ่นยนต์มาใช้งานในการเกษตรเต็มรูปแบบภายในปี 2023 นี้โดยการคิดค่าบริการตามขนาดของพื้นที่การเกษตร เช่น 568 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 21,600 บาท ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งหากเป็นพื้นที่ปลูกพืชขนาดใหญ่นับว่าคุ้มกว่าการใช้สารเคมีและแรงงานที่เป็นมนุษย์

ถือว่าน่าสนใจมากครับ สำหรับวงกากเกษตรกรรม โดยเป็นวิธีหนึ่งในการก้าวสู่ยุคต่อไป

Ref : Cnn

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH