Stablecoin จะโดนสหภาพยุโรปจำกัดปริมาณการใช้เหรียญ

Stable COIN EU

Reuters รายงาน จากแหล่งข่าวตัวแทนอุตสาหกรรม Crypto ในยุโรปว่าขณะนี้สหภาพยุโรปตกลงจะออกกฎในการควบคุมส่วนแบ่งการตลาดของเหรียญ Stablecoin ที่ไม่ได้ตรึงกับสกุลเงินยูโรตั้งแต่ปี 2024 ซึ่งอาจจะจำกัดความสามารถในการแข่งขันของสหภาพยุโรป หลังจากที่ตัวแทนของ 27 รัฐในสหภาพยุโรปได้ อนุมัติ ผ่านข้อตกลงเกี่ยวกับกฎระเบียบในการดูแลตลาดคริปโทฉบับใหม่ (MiCA) เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม ซึ่งได้เสนอรัฐสภายุโรปเมื่อมิถุนายน

ข้อตกลงดังกล่าว มีรายละเอียด ว่า การทำตลาดในโซนพื้นที่ยุโรปของเหรียญ Stablecoin ที่ ไม่ได้ตรึงกับสกุลเงินยูโร จะถูกจำกัดการทำธุรกรรมไว้ที่ 1,000,000 รายการ และมีมูลค่าธุรกรรม 200 ล้านยูโร (7,318 ล้านบาท) ทั้งนี้กว่าจะออกมาเป็นกฎหมายได้ก็ต้องผ่านการโหวตในรัฐสภาของยุโรปที่จะมีขึ้นประมาณเดือนธันวาคม 2022 หรือช่วงต้นปี 2023

กลุ่มอุตสาหกรรมคริปโทในยุโรปเผยว่า 3 เหรียญ Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุด คือ Tether, USD Coin และ Binance USD มีปริมาณการซื้อขายในสัดส่วน 75% ของตลาด และมีจำนวนธุรกรรมและปริมาณเกินที่กฎกำหนดไว้อยู่แล้ว ซึ่งเห็นว่ามาตรการที่ออกมาเป็นการจำกัดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป

สเตฟาน เบอร์เกอร์ (Stefan Berger) สมาชิกรัฐสภายุโรปเผยว่าข้อตกลงนี้อาจจะเพิ่มเหรียญ Stablecoin ที่ตรึงกับสกุลเงินยูโร ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่น่ายินดี

Stablecoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าคงที่โดยอ้างอิงตามมูลค่าของสกุลเงินหลักแบบ 1 : 1 จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนของระหว่างสกุลเงินคริปโท และช่วยลดความผันผวนของคริปโท ทั้งนี้เหรียญ Stablecoin หลักจะตรึงมูลค่ากับสกุลเงินดอลลาร์ ดังนั้นเป็นไปได้ที่สหภาพยุโรปมีความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงิน จึงต้องการจำกัดปริมาณการใช้ รวมทั้งผลักดันให้เงินยูโรมีบทบาทในตลาดคริปโทมากขึ้น

ข้อมูลของ CoinGecko แสดงให้เห็นว่า Tether มีเหรียญ Stablecoin ที่ตรึงกับสกุลเงินยูโรด้วยมูลค่าตลาด 202 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (7,514 ล้านบาท) ส่วนเหรียญ Stablecoin ที่ตรึงกับสกุลเงินดอลลาร์มีมูลค่าตลาด 68,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2,554,828 ล้านบาท) ซึ่งเชื่อว่าอนาคตสัดส่วนของ Stablecoin ที่ตรึงกับยูโรจะมีเพิ่มมากขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH