Walt Disney รับทนายความที่เกี่ยวกับ Web 3.0, NFT และ Metaverse

Disney looking for Lawyer

ขอบคุณภาพจาก Finbold

Walt Disney สนใจที่จะขยายขอบเขตของ Web 3.0 และมองหาทนายความที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรม (non-fungible tokens) NFT Blockchain, (decentralized finance) DeFi และ Mertaverse

แผนกกฎหมายของบริษัท Walt Disney กำลังมองหา การจ้าง “ที่ปรึกษาหลักธุรกรรมองค์กร เทคโนโลยีเกิดใหม่ & NFTs” ตามที่ระบุไว้ในโฆษณารับสมัครงานบน LinkedIn เมื่อวันที่ 25 กันยายน

คาดว่า ทนายความทำหน้าที่เสนอคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับวงจรผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและความช่วยเหลือสำหรับสินค้า NFT ทั่วโลก ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทนายความของ Disney คนอื่น ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจต่าง ๆ โดยทนายความ จำเป็นต้องเชี่ยวชาญ Web 3.0

โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างใหม่จะช่วยในการตรวจสอบสถานะสำหรับ “NFT, blockchain, ตลาดบุคคลที่สามและโครงการผู้ให้บริการระบบ Cloud” นอกจากนี้ พวกเขาจะช่วยในการเจรจาข้อตกลงที่ซับซ้อนและการเขียนสัญญาต่าง ๆ

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่ปรึกษาหลักที่จะร่วมมือกับหน่วยธุรกิจต่าง ๆ เพราะว่าการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแค่เทคโนโลยี แต่เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้

ทั้งนี้ Walt Disney เปิดรับทนายความ ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-8 ปีในการจัดการและดำเนินการธุรกรรมขององค์กรที่ซับซ้อน และมีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานกฎหมายข้ามชาติ ขนาดใหญ่ที่มีแนวปฏิบัติขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

อย่างไรก็ตาม การจ้างงานครั้งใหม่นี้เผยให้เห็นว่า ธุรกิจเชิงรุกของ Disney เกี่ยวกับโลก Web 3.0 ที่กำลังเดินทางเข้าสู่ยุค ดิจิทัล โดยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยล่ะครับ สำหรับคนไหนที่มีความมั่นใจในทักษะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ TOMITECH